İletişimde Kal

  İnsan omurgasında yandan bakıldığında anatomik olarak birbirini izleyen ters eğrilikler (boyunda, sırtta, belde ve leğen kemiğinde) bulunur. Kifoz hastalık olarak en çok sırt bölgesinde görülüyor. Ortopedi, Skolyoz ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Şevki Erdem konuyla ilgili görüşlerini aktarıyor.
  Kifoz hastalarına yandan bakıldığında baş vücuda göre daha önde izlenir. Sırta yandan bakıldığında da çıkıntı görülür şekildedir. Bazı hastalarda bel çukurunda bir artış da söz konusudur. Bu değişiklikler çoğu hastada üzerinde elbiseler olduğunda fark edilemeyebilir.
  Erken yaşta kifoz 
  Kifoz, çok nadir olarak da olsa ana rahminde gerçekleşen büyüme anında meydana gelebilir. Özellikle ilk 3 ayda omurgaların büyüme gerçekleştirmesi sırasında meydana gelebilen anormallikler bebekte kamburluk başlangıcı yaratabilir. Omurgaların deforme olmasıyla birlikte birbirlerine yapışmaları da kamburluk başlangıcı için zemin oluşturabilir.
  Bebeklerde kifoz belirtileri; anormal kol ve bacaklar, eşit olmayan omuz, bacak ve kollar, orantısız gövde, denge bozuklukları ve öne eğilme sırasında bariz olarak görülebilen kamburluk durumudur. Erken yaşta kifoz belirtileri görülen çocuk ve bebekler zaman kaybetmeden uzman doktor tarafından muayene edilmelidir.
  Uzman doktor tarafından gerçekleşecek muayene ve sonrasında karar verilen tedavi yöntemi ile kifozun diğer yıllarda daha da ilerlemesi önlenir ve omurga eğriliği normal boyutlara getirilmeye çalışılır. Tedavi aşamasında erken teşhis ve erken tedavi oldukça önem taşımaktadır. Erken yaşta oluşan kamburluk için en etkili tedavi yöntemi kifoz ameliyatıdır. Kifoz ameliyatı ile hastanın omurga eğriliği sıfırlanmaz, normal boyutlara getirilerek tedavi edilmiş olur.
  Erken yaşta kifoz ameliyatı için 1 yaş sınırını beklemesi önerilmektedir. 1 yaş ve sonrasındaki her kifoz durumu görünen kişi kifoz ameliyatı ile tedavi edilebilir.
  Yetişkinlerde kifoz 
  Kifoz, yetişkinlerde doğuştan meydana gelen eğriliğin daha sonraki yıllarda ilerlemesiyle görülebilir. Erken yaşta müdahale edilmeyen kamburluk derecesi, daha çok eğrilmesiyle kendisini yenileyebilen bir yapıya sahiptir.
  Yetişkinlerde kifoz için 3 çeşit tedavi yöntemi bulunmaktadır. Her kifoz derecesi için uygun bir tedavi yöntemi olduğu unutulmamakla beraber uygun kifoz tedavi yöntemi için uzman doktora başvurmak gerekir.
  Kifoz tedavi çeşitleri; kifoz fizik tedavisi egzersizleri, kifoz korsesi ve kifoz ameliyatıdır. Kamburluğu gidermek için hangi tedavi yönteminin uygulanacağında kamburluk derecesi oldukça önem taşır. 50 – 55 derece arası kifozda egzersiz, 55 -70 derece arası kifozda korse, 70 ve daha büyük derecelerde ise ameliyat tedavi yöntemi uygulanır. Kamburluk derecesi uzman doktor tarafından yapılacak detaylı muayene sonrasında belli olur.
  Her kifoz derecesi için uygun bir tedavi yöntemi olduğu unutulmamalıdır.
  Kifozun nedenleri 
  Kamburluk olarak bilinen kifoz durumu, doğuştan olabileceği gibi sonradan gerçekleşen nedenlerle de meydana gelebilir. Omurganın 50 – 55 dereceden daha fazla öne doğru eğri olmasıyla açıklanan kifoz, uygun tedavi yöntemiyle tedavi edilmelidir.
  Kifozun bilinen nedenleri;
  •    Omurganın dış etkenlerle dejenerasyon geçirmesi, •    Kemik erimesi, •    Omurga kırıklıkları, •    Omurga çevresinde oluşan iltihaplar, •    Tüberküloz ve omurga enfeksiyonları, •    Omurgayı etkileyebilen kanser teşhisleri, •    İyi huylu tümör teşhisleri, •    Gelişme çağındaki çocuklarda omurganın ön tarafındaki büyüme çekirdeklerinin yeterince büyümemesi, •    Felç teşhisleri olarak açıklanabilir.
  Kifoz önlenebilir mi? Önlemek için neler yapılabilir? 
  Kifozun önlenebilmesine yönelik egzersizler genelde duruş bozukluğuna bağlı olabilir. Kısa olan karın, göğüs ve bacak kaslarının uzatılması aynı zamanda omurga çevresindeki kasların da güçlendirilmesi gereklidir. Eğimin çok arttığı hastalarda ise cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Cerrahi operasyon ile kamburluk düzeltilirken, eğikliğin ilerlemesinin de önüne geçilebilir.
  Özellikle bayanlarda ciddi sırt ağrıları ve kamburluklar hem nefes alıp vermede zorluk hem de psikolojik sorunlara da neden olabilmektedir.
  Başlangıçta bu kamburluğun duruşa bağlı olduğu düşünülürse de zaman içerisinde ilerleyebilmekte ve kalıcı hale gelebilmektedir.
  Bu şekilde geçmeyen ve uzun süreden beri de uzun eden sırt ağrıları olanlar ve kamburluk şikayeti fazla olduğu durumlarda mutlaka bir dahakine başvurarak kamburluk ölçümü yapılması ve omzun takip altında olması oldukça önemlidir.
  Bunun dışında hareketsiz yaşama bağlı olarak ortaya çıkan sırt ağrıları ve kamburluklarda yapılabilecek olan belirli basit önlemler vardır. Bunların başında sırt ve karın kaslarını güçlendirici egzersiz ve yüzme oldukça önemlidir.
  “Dik Bir Duruş Hayata Bakış açınızı Değiştirir”